Het Duyschotorgel met de Luiken van Gerard de Lairesse

mei 15, 2023 | Geschiedenis, Orgelluiken

1686: in het resolutieboek van de kerkrentmeesters van de Westerkerk staan betalingen vermeld aan de toen al zeer populaire Gerard de Lairesse. Eerst kreeg hij opdracht om de gigantische luiken van de hoofdkas de schilderen. Al snel kwamen daar ook de rugwerkluiken bij. Als het orgel niet gebruikt wordt dan horen de luiken eigenlijk gesloten te zijn om vervuiling en schade door ongedierte te voorkomen.

Als het orgel gebruikt werd dan stonden de luiken open. De kerkgangers konden dan de bijbelse taferelen zien die De Lairesse geschilderd had: De dansende en spelende koning David voor de Ark des Verbonds (links) en De Koningin van Sheba bezoekt Koning Salomo (rechts).

Hierover later meer..

Meer artikelen: